"các mùa trong năm"

11:00 AM | 2/10/2013
Bạn dễ thất tình mùa nào nhất?

Bạn dễ thất tình mùa nào nhất?

Tính cách của bạn sẽ tương ứng với mùa thất tình của bạn trong năm đấy ^^.


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới