"cách làm chuông gió"

2:38 PM | 7/1/2011
Cách làm chuông gió từ ống hút này ^^

Cách làm chuông gió từ ống hút này ^^ photo icon

Một chiếc chuông gió đặt trước hiên nhà sẽ báo hiệu những đợt gió mùa về, giúp chúng mình mặc ấm đấy.

Bình luận mới