"cách làm chuông gió"

2:38 PM | 7/1/2011
Cách làm chuông gió từ ống hút này ^^

Cách làm chuông gió từ ống hút này ^^ photo icon

Một chiếc chuông gió đặt trước hiên nhà sẽ báo hiệu những đợt gió mùa về, giúp chúng mình mặc ấm đấy.


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới