"cậu bạn bùng học"

09:37 AM | 6/9/2011
Nhật ký 'bùng' học của một cậu bạn

Nhật ký 'bùng' học của một cậu bạn

Sự day dứt của một cậu chàng lười học sẽ thế nào?


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới