"cầu thang ma"

4:52 PM | 29/6/2011
Bí ẩn cầu thang ma ở nghĩa trang

Bí ẩn cầu thang ma ở nghĩa trang

Ít ai có đủ can đảm để leo lên những bậc cầu thang đó, bởi đây là nơi yên nghỉ của rất những hồn ma.

Bình luận mới