"chồng thu minh"

09:51 AM | 1/10/2012
Thu Minh 'phớt lờ' chồng chưa cưới ở The Voice

Thu Minh 'phớt lờ' chồng chưa cưới ở The Voice photo icon

Nếu tuần trước, chị ấy che mặt khi bị phát hiện đi cùng chồng thì tuần này, Thu Minh quyết định đánh lẻ.

Bình luận mới