"hình vẽ 3D"

5:20 PM | 2/7/2012
Hoạ sĩ vẽ hình Super Mario 3D cực 'ảo'

Hoạ sĩ vẽ hình Super Mario 3D cực 'ảo' video icon

Người thực hiện đã phải tỉ mỉ thực hiện từ những bước nhỏ như vẽ trục, chia ô rồi tô từng mảng màu.

Bình luận mới