"lac vong"

2:12 PM | 23/7/2012
Lắc vòng có thể vô sinh?

Lắc vòng có thể vô sinh?

Một số môn thể thao vận động mạnh vùng eo, bụng có thể sau này sẽ gây vô sinh ở các bạn gái?


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới