"lời thề y đức"

10:03 AM | 14/11/2012
Lời thề y đức mới của Đại học y Hà Nội

Lời thề y đức mới của Đại học y Hà Nội

Giây phút nhận bằng tốt nghiệp, tân thầy thuốc sẽ thực hiện lời thề mới.


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới