"lời thề y đức"

10:03 AM | 14/11/2012
Lời thề y đức mới của Đại học y Hà Nội

Lời thề y đức mới của Đại học y Hà Nội

Giây phút nhận bằng tốt nghiệp, tân thầy thuốc sẽ thực hiện lời thề mới.

Bình luận mới