"mặt trời nhân tạo"

00:10 AM | 6/3/2012
Ngôi làng tự chế mặt trời nhân tạo siêu khủng

Ngôi làng tự chế mặt trời nhân tạo siêu khủng

Bạn đã thấy ngôi làng nào có tới hai mặt trời chưa?

Bình luận mới