"năm học 2012-2013"

11:28 AM | 31/8/2012
Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên chào năm học mới

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên chào năm học mới

Trường bạn khai giảng ngày nào vậy?


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới