"Phim 4DX"

5:00 PM | 10/1/2014
Hệ thống rạp chiếu phim Hàn Quốc tới Việt Nam

Hệ thống rạp chiếu phim Hàn Quốc tới Việt Nam

Trong tháng 1, hệ thống rạp chiếu phim số 1 Hàn Quốc CGV tiếp quản và chuyển đổi thương hiệu toàn bộ rạp MegaStar.

Bình luận mới