"Quân kun"

10:41 AM | 28/6/2013
Bà Tưng học ai để nổi tiếng

Bà Tưng học ai để nổi tiếng

Hoàng Thùy Linh, Elly Trần, Hồng Quế, Quân Kun,… là những hình mẫu mà Bà Tưng đang 'học hỏi'.

Bình luận mới