"ran khong mat"

2:58 PM | 2/8/2012
Hoảng hốt rắn không mắt giống hệt 'cậu nhỏ' quý ông

Hoảng hốt rắn không mắt giống hệt 'cậu nhỏ' quý ông photo icon

Loài rắn lạ giống như sinh vật ngoài hành tinh í, đã thế lại không có mắt, da mềm nhũn nữa chứ ^^.

Bình luận mới