"sò lông xào hành tây"

2:21 PM | 1/11/2012
Dai dai thơm thơm sò lông xào hành

Dai dai thơm thơm sò lông xào hành

Măm măm thiệt là đã quá đi.

Bình luận mới