"sò lông xào hành tây"

2:21 PM | 1/11/2012
Dai dai thơm thơm sò lông xào hành

Dai dai thơm thơm sò lông xào hành

Măm măm thiệt là đã quá đi.


Video

Những pha dội nước đá lên đầu thất bại

Nhiều bạn trẻ tham gia Ice Bucket Challenge bị trượt chân ngã, bị úp xô vào đầu... và nhiều tai nạn khôi hài khác.

Bình luận mới