Tarot: Điều gì ngăn cản việc theo đuổi mơ ước của bạn
Bạn bị cám dỗ vì nhiều thứ khác, hay do không đủ khả năng để theo đuổi ước mơ của...
Mong muốn kiếm được bội tiền của người tuổi Mão vô cùng lớn nhưng họ lại thiếu động lực và sợ mạo hiểm, do đó thường để tuột nhiều cơ hội làm giàu.