Tử vi thứ Bảy 25/10
Song Tử cần nỗ lực chấm dứt những hiểu lầm diễn ra trong lớp học; Cuộc đời Bạch Dương bước...
Họ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, có cái đầu sáng suốt dễ làm nên nghiệp lớn.