Phương pháp ăn uống hiệu quả cho các chòm sao
Cự Giải muốn giảm cân cũng như duy trì sức khỏe ổn định, cần tránh tiêu thụ quá nhiều đường. 
Một khi sự nghiệp và tiền tài đều nằm trong tay, họ có thể dễ dàng quên những người đã giúp đỡ mình, lộ rõ vẻ mặt kiêu ngạo, coi trời bằng vung.