© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tiếp tục kiểm tra khả năng tư duy sáng tạo với poster quảng cáo

Tiếp tục kiểm tra khả năng tư duy sáng tạo với poster quảng cáo

Cùng giải trí với những câu hỏi trắc nghiệm đoán sản phẩm qua hình ảnh quảng cáo để nâng cao...