Những sự kiện nổi bật qua góc nhìn hài hước trong Táo Quân 2016

Những sự kiện nổi bật qua góc nhìn hài hước trong Táo Quân 2016

Đội quân đa cấp, cung bò cạp, trào lưu ngôn tình... đã được thể hiện một cách hết sức ấn...