Bạn trẻ Hà thành phát quà cho người vô gia cư suốt đêm lạnh
Các bạn trẻ trong một CLB đã đi khắp các con đường Hà Nội để trao tận tay từng suất...