Hotboy Taekwondo lấn sân kinh doanh đồ ăn hè phố
Ngoài việc làm mẫu ảnh, nhận chụp hình, nhà vô địch Taekwondo thế giới còn 'tham lam' khi mở cửa...
   
Ðược hợp tác bởi:

Mình là Đoàn Mạnh Hoàng. Sau 2 năm cố gắng thì cuối cùng mình cũng đã trở thành sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh.