Cậu bạn điển trai quyết tâm bỏ nhà đi thi làm diễn viên
Mình là Đoàn Mạnh Hoàng. Sau 2 năm cố gắng thì cuối cùng mình cũng đã trở thành sinh viên...
   
Ðược hợp tác bởi:

Mình là Đoàn Mạnh Hoàng. Sau 2 năm cố gắng thì cuối cùng mình cũng đã trở thành sinh viên của trường Sân khấu Điện ảnh.