Nhật Bản đã tung ra cho thị trường một sản phẩm mới với cấu hình trung bình, nhưng đặc biệt chính là vỏ của nó được làm bằng 'tre'.
Là một đứa con gái 18 tuổi rồi, đôi khi vẫn còn trẻ con và hay khóc nhưng không đồng nghĩa là đứa con gái mềm yếu đâu nhé.