Trên Facebook tiếp tục xuất hiện những ứng dụng mới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau Tuổi thực của bạn, mọi người lại đang nháo nhào Làm báo Tết Ất Mùi 2015.
Câu nói mình yêu thích nhất về thời trang là: 'Hãy mặc những gì đơn giản nhất, nhưng luôn để người khác nghĩ rằng, bạn không hề đơn giản'.