Hot girl, sao teen đua nhau kinh doanh
Tam Triều Dâng, Thái Trinh, Angela Phương Trinh đều thử sức với vai trò bà chủ, nhưng cũng có người...