Miley Cyrus mặc lôi thôi, đội một lúc 4 mũ ra sân bay
Trang phục của cô nàng chẳng khác gì đang dự tiệc Halloween sớm.