3 girl group tranh ngôi thế hệ vàng tiếp theo của Kpop
Thời đại của Wonder Girls, SNSD, Kara đã hết, Girl's Day, Apink... là những ngọn lửa đang nhen nhóm hứa...