Sao Hàn 20/9: Chan Sung (2PM) lè lưỡi giống hải cẩu
Thời trang sân bay trẻ đẹp của Park Shin Hye, So Yeon đeo lens xanh như mắt mèo, Krystal -...