Sao Hàn 27/3: Bam Bam khen phở Hà Nội ngon nức nở, Seo Hyun già khác lạ
Ji Hyun (4minute) trợn mắt phồng má không sợ xấu, Krystal mắt và tóc đỏ rực khủng bố, Bo Ram...