Fun pic: Tai nạn đau lòng khi tập trang điểm
Kẻ mắt thì biến mắt thành con gì luôn; Nhổ lông mày thì lông da lẫn lộn...