Fun pic: Còn nỗi đau nào nhục hơn
Lên mặt với bạn bè vì mình thuộc 'đẳng cấp' khác. Nào ngờ...