Tranh vui: Con mèo nhà bạn làm gì khi ở nhà một mình?
Thử tưởng tượng xem chúng 'làm loạn' thế nào nhé.