© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tranh vui: Nghệ thuật 'khoe mẽ' của Team nhà giàu

Tranh vui: Nghệ thuật 'khoe mẽ' của Team nhà giàu

Khoe của là cả một nghệ thuật, trong đó người khoe của là hội thạc sĩ chuyên ngành 'nhà có...