Dũng cảm tự thú thói xấu của bản thân
Bạn có làm được như nhóc Maruko không? Chắc sẽ khó đấy.