Lý sự lười của con gái
Cần một anh chàng 'cao tay' vào đối đáp ^^.