Bộ truyện tranh được nhóm T&M thực hiện trong dự án Học văn để sống mùa 4 có chủ đề...