Fun pic: Đắng lòng chuyện kẹp nơ xài kem chống nắng
Hướng dẫn sử dụng khuyên nên xài kem trước 30 phút để phát huy hiệu quả. Áp dụng rất đúng...