Fun pic: 'Vụ án' khám sức khỏe thần thánh
Tất cả cũng chỉ tại một con ruồi quỷ quyệt!