09:51 AM | 1/8/2013

MV do vợ chồng Lưu Hương Giang và 15 thí sinh của họ trong vòng Đối đầu thực hiện.