MV do vợ chồng Lưu Hương Giang và 15 thí sinh của họ trong vòng Đối đầu thực hiện.