Trần Ngọc Duy hát 'Giấc mơ trưa' trong đêm liveshow 1 Giọng hát Việt nhí 2013.