Thanh Bình là tác giả của nhiều ảnh đoạt giải ở trường và là tay máy được nhiều sinh viên tìm tới đặt hàng.
 
 
Đâu phải sống ở đời người ta làm mình tổn thương thì mình phải trả đũa lại. Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là tha thứ và ngừng quan tâm.