Angela Phương Trinh múa cột trong quán bar tại TP HCM khi mới 17 tuổi.