"vượt suối bằng túi nilon"

2:54 PM | 17/3/2014
Học sinh, giáo viên chui vào túi nilon vượt suối dữ

Học sinh, giáo viên chui vào túi nilon vượt suối dữ video icon

Vào mùa lũ, cả thầy cô giáo và các học sinh ở bản Sam Lang chui vào túi nilon và nhờ người kéo qua suối.

Bình luận mới