1.000 máy bay không người lái mừng Vũ Hán dỡ phong tỏa

1.000 máy bay không người lái biểu diễn trên bầu trời đêm ở Vũ Hán để cảm ơn các nhân viên y tế và gửi lời chúc phúc đến người dân Trung Quốc.

Video: SCMP

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác