Thứ ba, 13/4/2021, 11:33 (GMT+7)

12 kiểu con trai bạn tuyệt đối đừng buông tay

Nếu đã gặp được những kiểu con trai này, bạn hãy giữ thật chặt, bất cứ giá nào cũng đừng buông tay.

Minh Hằng (tổng hợp)