15 góc máy cho thấy độ kinh hoàng của vụ nổ ở Lebanon

Hãng RT tổng hợp các video do nhân chứng ghi lại, cho thấy sự khủng khiếp của vụ nổ được so sánh như 'bom nguyên tử'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác