3 cách thoát thân khi bị trói bằng dây zip

Khi gặp phải tình huống bị trói tay bằng dây zip, bạn cần bình tĩnh và xử lý từ từ theo sức hoặc đồ dùng để có thể cởi trói được nhé!

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác