5 thành viên Red Velvet cover nhạc của BoA

Wendy trở lại cùng Red Velvet để thực hiện dự án cover 'Milky Way' nhân dịp kỷ niệm 20 năm debut của BoA.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác