Thứ sáu, 30/8/2013, 16:09 (GMT+7)

Anh có hàng gì em có hàng đó

Hờ hờ, chú nghĩ lại xem.

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường