Thứ tư, 18/12/2013, 17:05 (GMT+7)

Bạn đối với mẹ thế nào

Đừng đợi đến lúc có tiền mới báo hiếu cha mẹ, các bạn nhé.

Littlebird
Ảnh: Mun