Bị đòi quà 8/3, các chàng phản ứng thế nào?

Chàng thì làm ngơ, chàng khác gửi 'quà tinh thần'; còn các nàng giục 'mấy anh mang về tặng mẹ thì hơn', 'không yêu không dám nhận quà, nặng nề tâm hồn lắm'.

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác