Thứ hai, 23/12/2019, 09:38 (GMT+7)

Biểu hiện của kẻ 'cả thèm chóng chán'

Thích nhanh, sớm chán, muốn có nhưng nhanh từ bỏ... là biểu hiện dễ thấy của người 'cả thèm chóng chán'.

Minh Hằng tổng hợp