Black Pink đọ tài 'copy' vũ đạo các nhóm nữ Kpop

Trên chương trình Idol Room ngày 23/6, Lisa trổ tài ghi nhớ vũ đạo, chỉ nhìn một lần là copy y chang, trong khi 3 thành viên khác phải tự 'chế' hài hước.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác