Black Pink khoe trình tiếng Anh khi livestream

Các thành viên Black Pink đặc biệt là Jennie và Rosé thường xuyên dùng tiếng Anh để nói chuyện với người hâm mộ quốc tế.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác