Black Pink lo lắng, căng thẳng khi fan ngất ở sự kiện

Đám đông tập trung khi Black Pink tổ chức ký tặng, một người bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác