Bộ đôi vocal của (G)I-DLE biểu diễn sân khấu đặc biệt

Mi Yeon và Minnie trình diễn ca khúc 'Be Natural' trên sân khấu đặc biệt của M!Countdown ngày 4/3.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác