Bóc giá set đồ đi xem concert hơn 2,3 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm khi diện áo YSL, đeo đồng hồ và nhẫn Piaget đi xem concert Rap Việt All-Stars.

Tùng Anh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác