'Boy band' HAGL ca hát cực chill nhưng Xuân Trường chiếm hết spotlight vì mải gọi điện cho vợ sắp cưới

Bốn cầu thủ Xuân Trường, Dụng Quang Nho, Minh Vương, Tuấn Linh hòa giọng với 'Yêu lại từ đầu', 'Hãy về đây bên anh' trong tiếng guitar. Tuy nhiên, Xuân Trường chiếm spotlight với màn gọi video cho Nhuệ Giang ở nhà.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác