Quay lại iOne

Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

CA CREW | PRODUCE 101 - 4 Seasons

CA CREW | PRODUCE 101 - 4 Seasons

ĐH Sư phạm TP.HCM - nơi đào tạo các thế hệ sinh viên vừa tôn nghiêm vừa năng động. Để chứng minh điều đó, CA Crew đã thực hiện cover series Produce 101, hi vọng mọi người sẽ "PICK" nhóm và đón chờ những sự bùng nổ tiếp theo nhé!
CA CREW | PRODUCE 101 - 4 Seasons
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành