Cả ngàn cá con lao vào cứu cá mẹ mắc câu

Một ngư dân Thái đang kéo con cá lóc bông bị mắc câu lên thì hàng ngàn chú cá con màu đỏ đổ xô đến hòng kéo mẹ về. Cá mẹ được thương tình thả ra và bơi đi cùng đàn con của mình.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác