Cách ship đồ ăn tránh lây nCoV của người Trung Quốc

Nhằm tránh tiếp xúc gần, một chủ nhà hàng đã ném đồ ăn từ xa cho khách. 

Video: Global Times

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác