Cậu bé Trung Quốc khoác tay người lạ khi mải nhìn điện thoại

Cậu bé mải mê dùng điện thoại di động đến nỗi tưởng nhầm người qua đường là người thân và vô tư khoác tay, theo SCMP.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác