Thứ tư, 5/12/2018, 09:07 (GMT+7)

Cấu trúc đề thi TOEIC sẽ thay đổi như thế nào?

Khác với nỗi lo lắng của sinh viên, đề thi TOEIC mới sẽ giữ nguyên độ khó, chủ yếu thay đổi về tỷ lệ, số lượng câu hỏi trong từng phần thi.

Thúy Quỳnh