Chàng trai chỉ nhìn được 20% vẫn đỗ đại học

Nguyễn Văn Trung (Tam Dương, Vĩnh Phúc) đạt 25 điểm thi khối C, dù mắt cậu chỉ nhìn được 20%.

Huyền Vũ - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác